EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE HİBRİD VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA EĞİLİMİN ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF THE TREND TOWARDS HYBRID AND ELECTRIC VEHICLES IN TURKEY )

Author : Gökhan Öztürk  Mahmut Nedim TANSU, Umut UZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 814-823
Cite : Gökhan Öztürk Mahmut Nedim TANSU, Umut UZ, (2021). TÜRKİYE’DE HİBRİD VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA EĞİLİMİN ARAŞTIRILMASI . EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 20, p. 814-823. Doi: .
    


Summary

Türkiye’de artan araç sayısı ve bu araçların çevreye etkileri düşünüldüğünde yaşam kalitesinin düştüğü gözlemlenmiştir. Bu durumda otomotiv sektöründe iyileştirme çalışmaları hız kazanmıştır. Petrol türevi yakıtlardan vazgeçilip, çevre dostu elektrikli ve hibrid araçlara eğilim artmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de hibrid ve elektrikli araçlara eğilimin satış piyasasına yansıması araştırılıp, elde edilen bulgular kapsamında hibrid ve elektrikli araçların yıllara göre değişimi incelenmesi amaçlanmaktadır. Hibrid ve elektrikli araçların satışına etki eden faktörler ele alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınan verilere göre hibrid araçların yıllara göre satışlarında artış görülmüştür. Sektörde bulunan hibrid ve elektrikli araçların satışlarındaki yükselişin devlet desteği ve kullanıcıların bilinçlenmesiyle giderek arttığı bulgular ışığında gözlemlenmiş ve yorumlanmıştır.Keywords
Hibrid ve elektrikli araçlar, Satış trendleri, Türkiye

Abstract

Considering the increasing number of vehicles in Turkey, and their impact on the environment, it has been observed that the quality of life is decreasing. In this case, the efforts for improvement in automotive sector have accelerated. Tendency for environment friendly electric and hybrid vehicles has increased by desisting from petroleum-derived fuels. In this study, the reflection on sales market of tendency for hybrid and electric vehicles in Turkey was searched, and it was intended to examine the change in years of number of hybrid and electric vehicles within the scope of findings obtained. An evaluation was made by addressing the factors affecting the sales of hybrid and electric vehicles. According to the data obtained from Turkish Statistical Institute (TÜİK), an increase is being observed in the sales of hybrid vehicles. In the light of the findings, it was observed that the sale of hybrid and electric vehicles is gradually increasing by the subventions, and awareness of the users.Keywords
Hybrid and electric vehicles, Sales trends, Turkey

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri