EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İÇTEN YANMALI BENZİNLİ BİR MOTORDA YAKIT KATKI MADDESİ OLARAK ETİL ALKOL VE METİL ALKOLÜN KULLANILMASI
(USING ETHYL ALCOHOL AND METHYL ALCOHOL AS A FUEL ADDITIVE IN AN INTERNAL COMBUSTION GASOLINE ENGINE )

Author : ahmet yakın  Rasim Behçet, Adnan Yıldız  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 805-813
Cite : ahmet yakın Rasim Behçet, Adnan Yıldız, (2021). İÇTEN YANMALI BENZİNLİ BİR MOTORDA YAKIT KATKI MADDESİ OLARAK ETİL ALKOL VE METİL ALKOLÜN KULLANILMASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 20, p. 805-813. Doi: .
    


Summary

Taşıt kaynaklı hava kirliliği, küresel ısınmaya sebep olan kaynaklar arasındadır. Hava kirliliği sadece bir ülkenin değil tüm dünyanın başlıca sorunları arasındadır. Fosil yakıtların kullanıldığı, kara, hava ve deniz taşıtlarında kullanılan fosil yakıtların yanmasıyla atmosfere salınan zararlı emisyonlar olarak, CO (karbonmonoksit), CO2 (karbondioksit) ve HC (hidrokarbon), NOx (azotoksit) emisyonları sayılabilir. Küresel ısınmayı azaltmak için günümüz içten yanmalı taşıtların yerine güneş enerjili taşıtlar, hibrit ve elektrikli taşıtlar kullanılırken, alternatif yakıtlar olarak biyoyakıtlar, hidrojen yakıtı veya zararlı emisyonları azaltmak için yakıt katkı maddeleri kullanılmaktadır. Bilim adamları bu emisyonların azaltılması için çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Özellikle zararlı emisyonların azaltılması için yakıt katkı maddeleri üzerindeki çalışmaları artmıştır. Bu çalışmada, tek silindirli, su soğutmalı, sıkıştırma oranı 10/1 olan, benzinli bir motorda, benzin yakıtı içerisine hacimsel olarak %7.5 oranında etilalkol katılarak EB7.5 ve %7.5 oranında metilalkol katılarak MB7.5 yakıtları elde edilerek deney yapılmıştır. Deney sonucunda EB7.5 ve MB7.5 karışım yakıtlarının HC (hidrokarbon) ve CO (karbonmonoksit) emisyonları benzin yakıtıyla kıyaslandığında sırasıyla, %10,84 azalma; %7,80 artma ve %13.41; %50.94 azalma meydana geldi. EB7.5 ve MB7.5 yakıtlarının Motor Momentine ve özgül yakıt tüketimine baktığımızda ise, B100 yakıtıyla kıyaslandığında sırasıyla, %1.25; %2.94 artma ve %3.68 artma; %0.38 azalma meydana gelmiştir.Keywords
motor, etil alkol, benzin, metil alkol

Abstract

Air pollution from vehicles is among the sources that cause global warming. Air pollution is among the main problems not only of a country but of the whole world. CO (carbon monoxide), CO2 (carbon dioxide) and HC (hydrocarbon), NOx (nitrous oxide) emissions can be counted as harmful emissions released to the atmosphere by the combustion of fossil fuels used in land, air and sea vehicles. In order to reduce global warming, solar powered vehicles, hybrid and electric vehicles are used instead of today's internal combustion vehicles, while biofuels, hydrogen fuel or fuel additives are used as alternative fuels to reduce harmful emissions. Scientists have intensified their work to reduce these emissions. In particular, studies on fuel additives have increased in order to reduce harmful emissions. In this study, a single cylinder, water cooled, compression ratio 10/1 gasoline engine was tested by adding EB7.5 by volume of 7.5% ethyl alcohol to the gasoline fuel, and MB7.5 fuels by adding 7.5% methylalcohol. As a result of the experiment, HC (hydrocarbon) and CO (carbon monoxide) emissions of EB7.5 and MB7.5 mixed fuels decreased by 10,84%, respectively, when compared to gasoline fuel; 7.80% increase and 13.41%; A reduction of 50.94% occurred. When we look at the Engine Torque and the specific fuel consumption of EB7.5 and MB7.5 fuels, when compared to B100 fuel, respectively, 1.25%; 2.94% increase and 3.68% increase; There was a 0.38% decrease.Keywords
engine, ethyl alcohol, gasoline, methyl alcohol

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri