EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPLUM SAĞLIĞINI ETKİLEYEN ZIT KAVRAMLAR: ÇEVRE SAĞLIĞI VE KİRLİLİĞİ
(CONTRASTING CONCEPTS AFFECTING PUBLIC HEALTH: ENVIRONMENT HEALTH AND POLLUTION )

Author : Sezer AVCI   Hakan DOKUMUŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 793-804
Cite : Sezer AVCI Hakan DOKUMUŞ, (2021). TOPLUM SAĞLIĞINI ETKİLEYEN ZIT KAVRAMLAR: ÇEVRE SAĞLIĞI VE KİRLİLİĞİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 20, p. 793-804. Doi: .
    


Summary

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre her yıl dünyadaki toplam ölümlerin % 25’i, diğer bir deyişle 13 milyona yakın insanın sağlıksız koşullarda ve çevre kirliliğine maruz kalması sonucunda öldüğü öngörülmektedir. Hızla küreselleşen dünyada, dünyanın herhangi bir yerinde olan bir olay artık o yerde kalmamaktadır. İlk olarak bulunduğu bölgeyi daha sonra dünyanın büyük çoğunluğunu etkileyebilecek küresel ölçekte bir sorun haline gelebilmektedir. Bu sorunlardan biri de önemi giderek artmakta olan toplumsal yaşam alanlarının kirletilmesi veya yok edilmesidir. Bu durum günümüzde doğal afetler yerine maalesef insanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Düşünen ve düşündüklerini eyleme geçirebilen bir canlı türü olan insan, yaşamını sürdürmek zorunda olduğu çevresini olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir. Olumlu etki sonucunda yaşam alanları gelişmekte hatta genişleyebilmektedir. Olumsuz etkiyle birlikte yaşam alanları ilk olarak kirlenmekte, sonra bozulmaya başlamakta ve en sonunda da dönüşümü olmayacak bir şekilde yok olmaktadır. Hava, su ve toprak gibi doğal alanların kirletilmesinin yanı sıra suni olarak üretilen gürültü, ışık, görüntü, radyoaktif ve atık madde kirliliğini buna örnek verebiliriz. İnsan eli ile artan bir hızda belirtilen örneklerle çevrenin kirletilmesi toplum sağlığını ciddi düzeyde tehdit edebilmektedir. Dolayısıyla çevrenin kirletilmesinin önüne geçmek sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yönelik de ilk adım olacaktır. Bunu gerçekleştirebilmekte yine insanın çevreye olan olumlu ya da olumsuz müdahalesinin düzeyi belirleyecektir. Bu derlemede, çevre sağlığını korumaya yönelik adımların atılabilmesi için çevre kirliliğinin ne olduğunun anlaşılması ve aktarılması amaçlanmaktadır.Keywords
Toplum Sağlığı, Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirliliği.

Abstract

According to the data of the World Health Organization (WHO), it is estimated that 25% of the total deaths in the world, in other words, nearly to 13 million people die each year as a result of exposure to unhealthy conditions and environmental pollution. In a rapidly globalizing world, an event that happens anywhere in the world no longer stays there. It can become a problem on a global scale, which may first affect the region where it is located and then the majority of the world. One of these problems is the pollution or destruction of social habitats, whose importance is increasing day by day. Unfortunately, this situation is realized by humans instead of natural disasters today. Being a living species that thinks and can put what they think into action, human beings can affect the environment in which they have to live, in a positive or negative way. As a result of the positive effect, living spaces can develop and even expand. With the negative impact, the living spaces are first polluted, then they start to deteriorate and eventually disappear in an irreversible way. In addition to the pollution of natural areas such as air, water and soil, we can also give examples of artificially produced noise, light, visual, radioactive and waste material pollution. Pollution of the environment with the examples indicated at an increasing rate by human hands can seriously threaten public health. Therefore, preventing environmental pollution will be the first step towards creating a healthy environment. Being able to do this will also determine the level of positive or negative intervention of people to the environment. In this review, it was aimed to understand and convey what environmental pollution is in order to take steps to protect environmental health.Keywords
Public Health, Environment, Environment Health, Environmental Pollution.

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri