EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 “EVDE KAL, GÜVENDE KAL” KISITLAMALARININ YETİŞKİNLERDE DÜZENLİ EGZERSİZ ALIŞKANLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF THE COVID-19 "STAY AT HOME, STAY SAFE" LOCKDOWN ON REGULAR EXERCISE HABITS IN ADULTS )

Author : Özge ÇAKIR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 711-722
Cite : Özge ÇAKIR , (2021). COVID-19 “EVDE KAL, GÜVENDE KAL” KISITLAMALARININ YETİŞKİNLERDE DÜZENLİ EGZERSİZ ALIŞKANLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 20, p. 711-722. Doi: .
    


Summary

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yaşayan yetişkin bireylerin COVID-19’a bağlı kapanma döneminde, kapanma öncesi döneme göre düzenli egzersiz alışkanlığındaki değişimi incelemekti. Yöntem: Kapanma öncesi ve sürecinde düzenli egzersiz alışkanlığını sorgulayan, Google form kullanılarak oluşturulan çevrimiçi anket, 30 Mart - 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında sosyal medya(Facebook, Instagram) yoluyla topluma rastgele dağıtıldı. Dahil edilme kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 889 katılımcının sonuçları değerlendirildi. Sonuçlar: Çalışmamızda kapanmanın erken dönemi değerlendirildi ve evde egzersiz yapma oranı %63,55 olarak bulundu. Kapanma öncesi açık havada ya da spor salonunda düzenli egzersiz yaptığını belirten katılımcıların %76,66’sı kapanma döneminde de evde egzersize devam etti. Kapanma öncesi düzenli egzersiz alışkanlığı olmayan katılımcıların %49,05’i, kapanma döneminde haftada en az 1 kez evde egzersiz yapmaya başladı ve tüm katılımcılar arasında en yüksek kilo alma korkusu yaşayanlar bu gruptaydı. Bu iki grup katılımcının %55,04’ü, egzersizin endişe düzeyini azalttığını belirtti.. Tartışma: Düzenli egzersiz, fiziksel ve ruhsal sağlığı inaktivitenin yan etkilerinden koruyabilir. Bu amaçla toplumun egzersiz farkındalığını artıracak çalışmalara ihtiyaç vardır.Keywords
COVID-19 pandemisi, düzenli egzersiz, sedanter davranış

Abstract

Purpose: The aim of this study was to examine changes in regular exercise habits of adults during COVID-19 lockdown compared to the period before the lockdown in Turkey. Methods: Online questionnaire regarding change of regular exercise habits prior to and during COVID-19 lockdown was prepared using Google forms and was distributed to the public audience between the dates 30 March and 22 May 2020 via social media channels such as Facebook and Instagram. Final evaluation was done on the completed surveys of 889 participants who ended up agreeing to participate in the study while also meeting the inclusion criteria. Results: In our study, the early period of lockdown was evaluated and it was found that 63.55% of participants regularly exercised at home during the lockdown. 76.66% of the participants who exercised regularly at the open areas or at the gym before the lockdown stated that they continued to exercise at home during the COVID-19 lockdown as well. It was found that 49.05% of the participants who did not have a regular exercise habit before the lockdown did start exercising at home at least once a week during the lockdown. Among all the participants, those who had the highest fear of weight gain were in this group. 55.04% of participants of these two groups stated that exercise reduced their anxiety levels. Conclusion: Regular exercise can protect physical and mental health from the side effects of inactivity. For this purpose, studies are needed to increase the awareness of exercise in the society.Keywords
COVID-19 pandemic, regular exercise, sedentary behaviour

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri