EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CEYLANPINAR (ŞANLIURFA) TARIM İŞLETMESİ ALANINDA DOĞAL ÇAYIR VE MERA BİTKİLERİN VEJETASYON VE FLORASI DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON CEYLANPINAR (ŞANLIURFA) AGRICULTURAL ENTERPRISE NATURAL PASTURES AND GRASSLAND VEGETATION AND FLORA STATUS )

Author : MUSTAFA ASLAN  Habib ARTAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 333-354
Cite : MUSTAFA ASLAN Habib ARTAN, (2021). CEYLANPINAR (ŞANLIURFA) TARIM İŞLETMESİ ALANINDA DOĞAL ÇAYIR VE MERA BİTKİLERİN VEJETASYON VE FLORASI DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 18, p. 333-354. Doi: .
    


Summary

Ülkemizde olduğu gibi araştırma alanındaki mera ve Çayırlar aşırı ve dengesiz hayvan otlatılmasıyla bitkiler gelişememekte, sonradan gelişen bitkiler ikincil ve üçüncül bitlilerden oluşmaktadır. Ceylanpınar tarım işletmesi antropojen etki ve kurak iklime sahip olduğu için bitki örtüsü % 75 oranında azalmıştır. Alanda tarla açma ve kontrolsüz aşırı otlatmayla ayıca kontrolsüz anız yakılmasından dolayı erozyona uğrayan toprak var olan meraları daha da verimsizleştirmiştir. Doğal olarak kullanılan çayır ve mera alanı 241 bin 229 dekar alana denk gelmektedir. Bu alanda otlatılan hayvan sayısı 2 bin 632 büyük baş ve 26 bin 843 küçükbaş hayvan ayrıca dışarıdan kaçak olarak otlatılan köylülerin hayvanları da eklenince çok büyük tahribatlar olmaktadır. Bu Araştırmanın temel amacı alanın çayır ve mera bitkilerini ortaya çıkarmak ayrıca bu bitkilerin ekolojik özelliklerini belirmektir. 2018 ve 2019 yılları arasında yapılan arazi çalışması sonucunda bu alanın floristik özellikleri ortaya çıkartılmıştır. Araştırma sonucunda araziden alınan bu bitki türleri tespit edilmiş, 46 familya ve 177 cinse ait 271 tür tanımlanmıştır. Araştırma alanında tanımlan 79 tür (% 29.1 ) İran-Turan, 19 tür (%7.1) Akdeniz, 12 tür (% 4.4) Avrupa-Sibirya elementi olup, 161 türün (% 59) çok bölgeli ve fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen türlerdir. Araştırma alnında endemik tür sayısı 3 olup, endemiklik oranı % 1.1’dır.Keywords
Şanlıurfa, Ceylanpınar, Çayır ve Mera, Flora

Abstract

As in our country, the pasture and meadows in the research area cannot be developed with excessive and unstable animal grazing, subsequent growing plants are secondary and tertiary lice. Since Ceylanpınar agricultural enterprise has an anthropogenic effect and dry climate, vegetation has decreased by 75%. The land eroded due to uncontrolled stubble burning in the field and uncontrolled overgrazing made the existing pastures more inefficient. The naturally used meadow and pasture area corresponds to 241 thousand 229 decares. The number of animals grazed in this area is huge when 2 thousand 632 cattle and 26 843 small animals are also added to the animals of the villagers grazed from outside. The main purpose of this research is to reveal the meadow and pasture plants of the area and to determine the ecological properties of these plants. As a result of the field study conducted between 2018 and 2019, the floristic features of this area were revealed. As a result of the research, by determining these plant species taken from the land, 271 species belonging to 46 families and 177 genera were identified. The 79 species (29.1%) identified in the study area are Iran-Turan, 19 species (7.1%) Mediterranean, 12 species (4.4%) are European-Siberian elements, 161 species (59%) are multi-regional and phytogeographic regions are unknown. The number of endemic species on the forehead is 3, and the endemic rate is 1.1%.Keywords
Şanlıurfa, Ceylanpınar, Grassland, Flora

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri