EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YÜKSEK GERİLİM GÜÇ HATLARININ MANYETİK ALAN ANALİZLERİ
(MAGNETIC FIELD ANALYSIS OF HIGH VOLTAGE POWER LINES )

Author : Yıldırım ÖZÜPAK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 327-332
Cite : Yıldırım ÖZÜPAK , (2021). YÜKSEK GERİLİM GÜÇ HATLARININ MANYETİK ALAN ANALİZLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 18, p. 327-332. Doi: .
    


Summary

Elektromanyetik alan, adından da anlaşılacağı gibi, elektrik alan ve manyetik alan olmak üzere iki bileşenden meydana gelmektedir. Bu çalışmada, yüksek gerilim güç sisteminde kullanılan bir iletim hattının hem normal koşullardaki hem de varsayımsal durumlardaki farklı zamanlardaki manyetik analizi ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Analiz edilen iletim hattı, 380 kV, 3-faz ve 50 Hz frekanstaki alternatif akım değerler göz önünde bulundurularak analiz edilmiştir. Her faz için kullanılan iletkenler 31,8 mm çapındaki iki iletkenden meydana gelmektedir. Ayrıca iletim direğinin tepesinde her biri 23,45 mm çapında iki topraklama kablosu ve koruma hattı bulunmaktadır. İncelenen kısım, kulenin merkezinden (X ekseninde) her taraf için 40 m ve yerden (Y ekseninde) 50 m yükseklik dikkate alınarak, iletkenlerin uzunluğuna dik bir alanı kapsamaktadır. Bu çalışmada, modelleme ve manyetik alan analizi ANSYS@Maxwell simülasyon aracı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Model üzerinde meydana gelen manyetik akı yoğunluğu ve manyetik alan şiddeti elde edilmiştir.Keywords
Yüksek gerilim, Manyetik alan, ANSYS@Maxwell, İletim hattı.

Abstract

The electromagnetic field, as its name suggests, consists of two components, namely electric field, and magnetic field. In this study, the magnetic analysis of a transmission line used in a high voltage power system at different times in both normal and hypothetical conditions was performed separately. The analyzed transmission line has been analyzed considering the alternating current values at 380 kV, 3-phase and 50 Hz frequencies. The conductors used for each phase consist of two conductors with a diameter of 31.8 mm. In addition, there are two earthing cables and a protection line, each 23.45 mm in diameter, at the top of the transmission pole. The section under study covers an area perpendicular to the length of the conductors, taking into account the height of 40 m for each side from the center of the tower (on the X axis) and 50 m from the ground (on the Y axis). In this study, modeling and magnetic field analysis were carried out using ANSYS @ Maxwell simulation tool. The magnetic flux density and magnetic field strength on the model were obtained.Keywords
High voltage, Magnetic field, ANSYS @ Maxwell, Transmission line.

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri