EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


P-TOLUİDİN İÇEREN OKSİM LİGANDININ METAL KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
(SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF METAL COMPLEXES OF P-TOLUIDINE CONTAINING OXIME LIGAND )

Author : ilkimen  Halil İLKİMEN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 229-234
Cite : ilkimen Halil İLKİMEN, (2021). P-TOLUİDİN İÇEREN OKSİM LİGANDININ METAL KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 18, p. 229-234. Doi: .
    


Summary

Bu çalışmada literatürde bulunan (1Z, 2E)-N’-hidroksil-2-hidroksiimino-N-p-tolil-asetamidin (H2L) bileşiğinin Co(II) {[Co(HL)2Cl2]}, Ni(II) {[Ni(HL)2].2H2O} ve Cu(II) {[Cu(HL)2].3H2O} metal kompleksleri elde edilmiştir. Komplekslerinin yapıları ICP-OES, elementel analiz, UV-Vis, FT-IR, manyetik duyarlılık, molar iletkenlik, yük denkliği ve daha önceki çalışmalar dikkate alınarak önerilmiştir. Bu sonuçlara göre Co(II) kompleksinin geometrisi oktahedral iken, Ni(II) ve Cu(II) komplekslerinin geometrisi ise kare düzlem olarak önerilmiştir.Keywords
p-Toluidin, Vic-Dioksim, Metal Kompleksi

Abstract

In this study, Co(II) {[Co(HL)2Cl2]}, Ni(II) {[Ni(HL)2].2H2O} and Cu(II) {[Cu(HL)2].3H2O} metal complexes of the ligand (1Z,2E)-N'-hydroxy-2-(hydroxyimino)-N-(p-tolyl)acetimidamide (H2L) found in the literature were obtained. The structures of their complexes have been proposed considering ICP-OES, elemental analysis, UV-Vis, FT-IR, magnetic susceptibility, molar conductivity, charge balance and previous studies. According to these results, the geometry of the Co (II) complex is octahedral, while the geometry of the Ni (II) and Cu (II) complexes are proposed as a square plane.Keywords
p-Toluidine, Vic-Dioxime, Metal Complex

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri