EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GÜZELYURT – ABBASLAR ARASINDAKİ (DULKADİROĞLU – KAHRAMANMARAŞ) KAYAÇLARIN PETROGRAFİK EVRİMİ VE EKONOMİK POTANSİYELLERİ

Çalışma alanı Kahramanmaraş ilinin 11 km Güneydoğusunda bulunan Güzelyurt nahiyesi ile Abbaslar köyü arasında kalan alanı kapsar. İnceleme alanında Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı birimler gözlenmiştir. En yaşlı birim Üst – Kretase’ de bindirme ile bölgeye yerleşen, Ofiyolitik serinin bir parçası olan tektonitlerdir. Harzburjit ve peridotitlerin kısmen veya tamamen alterasyonu ile oluşan serpantinitler tektonitleri oluşturur. Arazide en genç birim Kuvaterner yaşlı volkanizma ürünü olan plato bazaltlardır. Ayrıca sahadaki görünümleri itibariyle spilitleşmemiş olması, yastık debi göstermeyişi ile Ofiyolit seride rastlanılan bazaltlardan farklı olduklarını kanıtlamıştır. Mikroskobik incelemeler sonucu olivinli bazalt olarak tanımlanmıştır. İnceleme alanındaki ofiyolit serisindeki peridotitler kromit ihtiva etmeleri dolayısı ile dikkate değerdirler. Bölgedeki kromitler, peridotitler içerisinde dağınık taneler ve küçük cepler halinde yer alır. Kromitlerin, ekonomik değerlerinin sağlıklı olarak ortaya çıkarılması için ayrıntılı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Özellikle Denizli köyü batısı ve Tevekkeli köyü kuzeyi çalışmaların yoğunlaştırılması gereken yerler olarak önerilebilir. Bununla birlikte inceleme alanında yüzeyleyen formasyonlarda yer alan kireçtaşları ile bazaltlar bölgede küçük büyük yerleşim merkezlerinde yapı taşı olarak kullanılmaktadır.Keywords
Kahramanmaraş, Ofiyolit, Bazalt, Petrografi

References

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri