EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORMANCILIK ÜRETİM ÇALIŞMALARINDA FİNE KİNNEY YÖNTEMİ İLE RİSK ANALİZİ

Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak ve çalışanlara daha sağlıklı bir ortamı temin etmek hedefiyle iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları yapılmaktadır. Gerçekleşen kazalar sonucunda çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi maddi ve manevi kayıplarla karşı karşıya kalmaktadır. Tüm bu olumsuzlukları giderebilmek için, işletme bünyesinde sistematik çalışmalar gerçekleştirilmeli ve risk yönetim sistemi oluşturulmalıdır. Ormancılık çalışmaları, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün sınıflandırmasına göre “Ağır İşler” kategorisinde bulunmaktadır. Bunun sebebi ise çalışmalarda görev yapan tüm personelin, hem işin yapıldığı iş yeri koşulları, hem de gerçekleştirilen işin özelliğinden kaynaklanan ciddi riskler altında çalışmasıdır. Ormancılık faaliyetlerinin en önemlilerinden biri olan odun hammaddesi üretimi faaliyeti; ağacın hasat edilmesi, orman içerisinden yol kenarına taşınması ve yol üzerindeki araçlarla depolara taşınması olmak üzere üç ana aşamadan meydana gelmektedir. Bu çalışmada, ormancılık üretim faaliyetlerinde hali hazırda bulunan veya meydana gelmesi muhtemel toplam 76 adet tehlike; literatür çalışmaları, çalışma sahası gözlemleri ve çalışma yaşamındaki deneyimler dayanak alınıp belirlenmiştir. Tespit edilen bu tehlikelerin meydana getirebileceği riskler açıklanmış ve bu riskler göz önünde bulundurularak Fine-Kinney risk analiz metodu kullanılıp tehlikeler analiz edilmiş ve bu tehlikelerin oluşmaması için alınacak tedbirler sıralanmıştır. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından Çok Yüksek Riskli ve Yüksek Riskli kategorisinde bulunan tehlikeler tekrar analiz edilip bunların risk düzeyleri saptanarak son durumları belirlenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise ormancılık üretim faaliyetlerinde gerekli iş güvenliği önlemlerin alınması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerde bulunulmuştur.Keywords
İş Güvenliği, Ormancılık Üretim Faaliyetleri, Risk Analizi, Olası Tehlike, Fine-Kinney.

References

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri