EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Covid-19 Pandemisinin Sağlık Alanında Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığına Etkileri ve İlişkili Faktörler: Web Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma

ÖZ Amaç: Türkiye'de toplumun çoğunluğunu oluşturan üniversite öğrencilerinin pandemi başlangıcında bilgi, tutum, davranış ve kaygılarının ölçülmesi, gelecekte halk sağlığının korunması açısından önemlidir. Sağlık öğrencilerinin COVID-19 salgını hakkındaki bilgi, farkındalık, davranış ve kaygılarını ölçmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma kesitsel bir çalışmadır. Örneklem 1243 sağlık öğrencisinden oluşmaktadır. Veriler sosyo-demografik özellikler, koronavirüsler ve pandemi hakkında bilgi, farkındalık ve davranış düzeyi, COVID-19 salgınının psikolojik sağlıkları üzerindeki etkisini değerlendirmeye yönelik sorulardan oluşan üç bölümlük çevrimiçi bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Öğrencilerin kaygı düzeylerini değerlendirmek için YAB-7 ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada; öğrencilerin %79,60'ı COVID-19 ile ilgili herhangi bir eğitime katılmamıştır. Öğrencilerin bilgi düzeyi yüksektir (%65,7). Öğrencilerin çoğu salgının ruh sağlıklarını olumsuz etkilediğini (%73,1) ifade ederken, bazıları bu durumu "Koronafobi"(%33,2) olarak adlandırmıştır. Öğrencilerde yaygın anksiyete bozukluğu yaşayanlar %22,6 ve %19,5’i COVID-19 nedeniyle yaşanan anksiyeteyi yaşamlarını “tamamen etkiledi” olarak belirtmiştir. Hastanede uygulamalı eğitim alan öğrencilerin bilgi puan ortalamaları ve kaygı düzeyleri hastanede uygulamalı eğitim almayanlara göre daha yüksektir (p<0,05). Sonuç: Öğrenciler pandemi hakkında yeterli bilgi düzeyine ve farkındalığa sahipti. Ancak kaygı düzeyleri yüksekti. Pandemi süresinin uzamasının anksiyete bozukluğunu artırabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak; öğrencilerin ruh sağlığını korumaya yönelik araştırmalar, uzaktan eğitim programları ve stratejiler geliştirilmelidir.Keywords
Anksiyete; coronavirus hastalığı 2019 (COVİD-19); bilgi; sağlık öğrencileri; pandemik; ruh sağlığı.

References

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri