EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CEYLANPINAR (ŞANLIURFA) TARIM İŞLETMESİ ALANINDA DOĞAL ÇAYIR VE MERA BİTKİLERİN VEJETASYON VE FLORASI DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ülkemizde olduğu gibi araştırma alanındaki mera ve Çayırlar aşırı ve dengesiz hayvan otlatılmasıyla bitkiler gelişememekte, sonradan gelişen bitkiler ikincil ve üçüncül bitlilerden oluşmaktadır. Ceylanpınar tarım işletmesi antropojen etki ve kurak iklime sahip olduğu için bitki örtüsü % 75 oranında azalmıştır. Alanda tarla açma ve kontrolsüz aşırı otlatmayla ayıca kontrolsüz anız yakılmasından dolayı erozyona uğrayan toprak var olan meraları daha da verimsizleştirmiştir. Doğal olarak kullanılan çayır ve mera alanı 241 bin 229 dekar alana denk gelmektedir. Bu alanda otlatılan hayvan sayısı 2 bin 632 büyük baş ve 26 bin 843 küçükbaş hayvan ayrıca dışarıdan kaçak olarak otlatılan köylülerin hayvanları da eklenince çok büyük tahribatlar olmaktadır. Bu Araştırmanın temel amacı alanın çayır ve mera bitkilerini ortaya çıkarmak ayrıca bu bitkilerin ekolojik özelliklerini belirmektir. 2018 ve 2019 yılları arasında yapılan arazi çalışması sonucunda bu alanın floristik özellikleri ortaya çıkartılmıştır. Araştırma sonucunda araziden alınan bu bitki türleri tespit edilmiş, 46 familya ve 177 cinse ait 271 tür tanımlanmıştır. Araştırma alanında tanımlan 79 tür (% 29.1 ) İran-Turan, 19 tür (%7.1) Akdeniz, 12 tür (% 4.4) Avrupa-Sibirya elementi olup, 161 türün (% 59) çok bölgeli ve fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen türlerdir. Araştırma alnında endemik tür sayısı 3 olup, endemiklik oranı % 1.1’dır.Keywords
Şanlıurfa, Ceylanpınar, Çayır ve Mera, Flora

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri