EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNDE MALİYET PAYLAŞIMI VE İLAÇ TÜKETİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Amaç: Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin sağlık hizmetlerinde maliyet paylaşımları ve ilaç tüketimlerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Kayseri Üniversitesi’nde öğrenim gören 1090 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. Yüzdelik, ortalama, standart sapma, bağımsız grup t ve ANOVA testleri yapılmıştır. Bulgular: Katılımcıların %30,9’u kutu başına ödenen ek ücretten dolayı kutu azaltma, %34,6’sı ilaç katılım payından dolayı ilaç almama, %33,1 fiyat farkından dolay kutu azaltma, %29,9 fiyat farkından dolayı eşdeğer ilaç kullanımı ifadelerine ‘kesinlikle katılıyorum’ yanıtını vermiştir. Aylık aile geliri değişkeni ile kutu başına ödenen ek ücretten dolayı kutu azaltma, ilaç katılım payından dolayı ilaç almama, fiyat farkından dolay kutu azaltma ve fiyat farkından dolayı eşdeğer ilaç kullanım durumları ile arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Katılımcıların çoğunluğu muayene ve ilaç katılım payı ödemelerini doğru bulmaması ile maliyet paylaşımı durumunda ilaç alımında kutu başına ödenen ek ücretten dolayı kutu azaltma, ilaç katılım payından dolayı ilaç bitse de almama, fiyat farkından dolayı kutu azaltma ve muadil ilaca razı olduğu görülmektedir. Düşük gelirli grupların sağlık hizmetlerine erişememe riskini azaltmak için cepten harcama programları hazırlanması önerilmektedir.Keywords
Maliyet paylaşımı, Katılım payı, İlaç tüketimi

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri